ห้องเรียนเทคโนโลยี www.Kruree.in.th

ครูสุทธิพงศ์ โหดหมาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุทธิพงศ์ โหดหมาน

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
เว็บไซต์ :  www.Kruree.in.th


รายวิชาที่เปิดสอน
ม.1 และ ม.4 >>>

รายวิชาที่เปิดสอน
ม.2  >>>

รายวิชาที่เปิดสอน
ม.3 และ ม.6   >>>

แนะนำบอร์ดเกม
เพื่อการศึกษา

บอร์ดเกมเพื่อการศึกษา My Journey in Thailand 

หนังสั้น เรื่อง"Friend"
เพื่อนกันไม่ต้องพึ่งบุหรี่

คลิปสั้น YRS NEW GEN
พลังคนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่

อนิเมชั่น เรื่อง Ready to stop it

​บุหรี่ สูบแล้วได้อะไร
หมดมวน หมดลมหายใจ โรคภัยตามมา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คอมมูนิตี้ของครู